dodatkowy ukryty opis
Opis

Mecenat P.W. Banimex Sp. z o.o. nad Ogólnopolskim Projektem Fotograficznym

W 08.01.2014r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie obejmuje Mecenat nad Polską Pofabryczną. P.W. Banimex Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno w sektorze budownictwa mostowego jak i hydrotechnicznego, począwszy od etapu przygotowania, a skończywszy na kompleksowej realizacji inwestycji. Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo w zakresie: budownictwo inżynieryjne (budowa mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów i murów oporowych), budownictwo drogowe i kolejowe, budownictwo hydrotechniczne, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty ogólnobudowlane, roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami stalowymi, roboty wyburzeniowe, przygotowanie terenów pod inwestycje. www.banimex.pl P.W. Banimex Sp. z o.o. jako firma od zadań specjalnych, będzie się od dziś opiekować naszym specjalnym Projektem.

Mecenat P.W. Banimex Sp. z o.o. nad Ogólnopolskim Projektem Fotograficznym

W 08.01.2014r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Banimex Sp. z o.o. z siedzibą w Będzinie obejmuje Mecenat nad Polską Pofabryczną. P.W. Banimex Sp. z o.o. świadczy usługi zarówno w sektorze budownictwa mostowego jak i hydrotechnicznego, począwszy od etapu przygotowania, a skończywszy na kompleksowej realizacji inwestycji. Przedmiotem działalności spółki jest projektowanie i wykonawstwo w zakresie: budownictwo inżynieryjne (budowa mostów, wiaduktów, kładek dla pieszych, przejść podziemnych, przepustów i murów oporowych), budownictwo drogowe i kolejowe, budownictwo hydrotechniczne, roboty wodno-kanalizacyjne, roboty ogólnobudowlane, roboty ziemne wraz z zabezpieczeniem stateczności wykopu grodzicami stalowymi, roboty wyburzeniowe, przygotowanie terenów pod inwestycje. www.banimex.pl P.W. Banimex Sp. z o.o. jako firma od zadań specjalnych, będzie się od dziś opiekować naszym specjalnym Projektem.

Copyright © 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Jesteś naszym 496967 gościem.