dodatkowy ukryty opis
Opis

Elektrociepłownia Zabrze (1896 - do dziś)

Historia Elektrowni Zabrze rozpoczęła się z końcem XIX wieku. Budowę powierzono berlińskiej spółce AEG (Allgemeine Elektrizität Gesellschaft). W trakcie II wojny światowej załoga nie przerwała pracy i Elektrownia działała. W styczniu 1945 roku zakład przejęły wojska radzieckie, a w maju przekazały go władzom miasta. Elektrownia została prawie w całości zdemontowana. Zaczęto ją odbudowywać i zainstalowano nowe turbiny firmy Śkoda, które działają do dnia dzisiejszego. W latach 80-tych zaczęto przystosowywać zakład do pracy ciepłowniczej. Od momentu zakończenia prac zmieniła się nazwa z Elektrowni na Elektrownię i Elektrociepłownię Zabrze. W roku 1953 do starej części dobudowano nową część głównej hali. W 1993 roku wprowadzono nowoczesną centralę cyfrową. Elektrownia miała początkowo trzy kominy, jeden z nich w między czasie rozebrano. W 1985r. wybudowano nowy komin dla Elektrociepłowni o wysokości 250m. Obecnie zakład nosi nazwę Fortum Zabrze S.A. Zdjęcia 11.05.2013r.

Opis

Elektrociepłownia Zabrze (1896 - do dziś)

Historia Elektrowni Zabrze rozpoczęła się z końcem XIX wieku. Budowę powierzono berlińskiej spółce AEG (Allgemeine Elektrizität Gesellschaft). W trakcie II wojny światowej załoga nie przerwała pracy i Elektrownia działała. W styczniu 1945 roku zakład przejęły wojska radzieckie, a w maju przekazały go władzom miasta. Elektrownia została prawie w całości zdemontowana. Zaczęto ją odbudowywać i zainstalowano nowe turbiny firmy Śkoda, które działają do dnia dzisiejszego. W latach 80-tych zaczęto przystosowywać zakład do pracy ciepłowniczej. Od momentu zakończenia prac zmieniła się nazwa z Elektrowni na Elektrownię i Elektrociepłownię Zabrze. W roku 1953 do starej części dobudowano nową część głównej hali. W 1993 roku wprowadzono nowoczesną centralę cyfrową. Elektrownia miała początkowo trzy kominy, jeden z nich w między czasie rozebrano. W 1985r. wybudowano nowy komin dla Elektrociepłowni o wysokości 250m. Obecnie zakład nosi nazwę Fortum Zabrze S.A. Zdjęcia 11.05.2013r.

Opis

Elektrociepłownia Zabrze (1896 - do dziś)

Historia Elektrowni Zabrze rozpoczęła się z końcem XIX wieku. Budowę powierzono berlińskiej spółce AEG (Allgemeine Elektrizität Gesellschaft). W trakcie II wojny światowej załoga nie przerwała pracy i Elektrownia działała. W styczniu 1945 roku zakład przejęły wojska radzieckie, a w maju przekazały go władzom miasta. Elektrownia została prawie w całości zdemontowana. Zaczęto ją odbudowywać i zainstalowano nowe turbiny firmy Śkoda, które działają do dnia dzisiejszego. W latach 80-tych zaczęto przystosowywać zakład do pracy ciepłowniczej. Od momentu zakończenia prac zmieniła się nazwa z Elektrowni na Elektrownię i Elektrociepłownię Zabrze. W roku 1953 do starej części dobudowano nową część głównej hali. W 1993 roku wprowadzono nowoczesną centralę cyfrową. Elektrownia miała początkowo trzy kominy, jeden z nich w między czasie rozebrano. W 1985r. wybudowano nowy komin dla Elektrociepłowni o wysokości 250m. Obecnie zakład nosi nazwę Fortum Zabrze S.A. Zdjęcia 11.05.2013r.

Opis

Elektrociepłownia Zabrze (1896 - do dziś)

Historia Elektrowni Zabrze rozpoczęła się z końcem XIX wieku. Budowę powierzono berlińskiej spółce AEG (Allgemeine Elektrizität Gesellschaft). W trakcie II wojny światowej załoga nie przerwała pracy i Elektrownia działała. W styczniu 1945 roku zakład przejęły wojska radzieckie, a w maju przekazały go władzom miasta. Elektrownia została prawie w całości zdemontowana. Zaczęto ją odbudowywać i zainstalowano nowe turbiny firmy Śkoda, które działają do dnia dzisiejszego. W latach 80-tych zaczęto przystosowywać zakład do pracy ciepłowniczej. Od momentu zakończenia prac zmieniła się nazwa z Elektrowni na Elektrownię i Elektrociepłownię Zabrze. W roku 1953 do starej części dobudowano nową część głównej hali. W 1993 roku wprowadzono nowoczesną centralę cyfrową. Elektrownia miała początkowo trzy kominy, jeden z nich w między czasie rozebrano. W 1985r. wybudowano nowy komin dla Elektrociepłowni o wysokości 250m. Obecnie zakład nosi nazwę Fortum Zabrze S.A. Zdjęcia 11.05.2013r.

Opis

Elektrociepłownia Zabrze (1896 - do dziś)

Historia Elektrowni Zabrze rozpoczęła się z końcem XIX wieku. Budowę powierzono berlińskiej spółce AEG (Allgemeine Elektrizität Gesellschaft). W trakcie II wojny światowej załoga nie przerwała pracy i Elektrownia działała. W styczniu 1945 roku zakład przejęły wojska radzieckie, a w maju przekazały go władzom miasta. Elektrownia została prawie w całości zdemontowana. Zaczęto ją odbudowywać i zainstalowano nowe turbiny firmy Śkoda, które działają do dnia dzisiejszego. W latach 80-tych zaczęto przystosowywać zakład do pracy ciepłowniczej. Od momentu zakończenia prac zmieniła się nazwa z Elektrowni na Elektrownię i Elektrociepłownię Zabrze. W roku 1953 do starej części dobudowano nową część głównej hali. W 1993 roku wprowadzono nowoczesną centralę cyfrową. Elektrownia miała początkowo trzy kominy, jeden z nich w między czasie rozebrano. W 1985r. wybudowano nowy komin dla Elektrociepłowni o wysokości 250m. Obecnie zakład nosi nazwę Fortum Zabrze S.A. Zdjęcia 11.05.2013r.

Elektrociepłownia Zabrze (1896 - do dziś)

Historia Elektrowni Zabrze rozpoczęła się z końcem XIX wieku. Budowę powierzono berlińskiej spółce AEG (Allgemeine Elektrizität Gesellschaft). W trakcie II wojny światowej załoga nie przerwała pracy i Elektrownia działała. W styczniu 1945 roku zakład przejęły wojska radzieckie, a w maju przekazały go władzom miasta. Elektrownia została prawie w całości zdemontowana. Zaczęto ją odbudowywać i zainstalowano nowe turbiny firmy Śkoda, które działają do dnia dzisiejszego. W latach 80-tych zaczęto przystosowywać zakład do pracy ciepłowniczej. Od momentu zakończenia prac zmieniła się nazwa z Elektrowni na Elektrownię i Elektrociepłownię Zabrze. W roku 1953 do starej części dobudowano nową część głównej hali. W 1993 roku wprowadzono nowoczesną centralę cyfrową. Elektrownia miała początkowo trzy kominy, jeden z nich w między czasie rozebrano. W 1985r. wybudowano nowy komin dla Elektrociepłowni o wysokości 250m. Obecnie zakład nosi nazwę Fortum Zabrze S.A. Zdjęcia 11.05.2013r.

Copyright © 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Jesteś naszym 224823 gościem.