dodatkowy ukryty opis
Opis

Piece wapiennicze szybowe w Krapkowicach (Pocz. XX w. - do dziś)

W Krapkowicach znajdują się trzy piece wapiennicze, wpisane na listę zabytków wg. rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wapiennik (także: piec wapienniczy lub piec wapienny) to piec szybowy, przeznaczony do wypalania wapna i skał wapiennych (kamień wapienny), w celu uzyskania z nich wapna palonego. Piec pracował w sposób ciągły. Przez otwór w górnej części szybu zasypywano na przemian warstwami kamień wapienny i paliwo (węgiel drzewny, torf lub węgiel kamienny). Dostawa surowca do pieca odbywała się zazwyczaj po drewnianej estakadzie z poziomu eksploatacji kamienia do otworu zasypowego. Wsad obsuwając się w dół szybu pieca był podgrzewany spalinami ze strefy wypału, następnie węgiel ulegał zapaleniu i w strefie wypalania gdzie temperatura dochodziła do 1200 °C, kamień wapienny ulegał rozkładowi. Dwutlenek węgla CO2 ze spalinami uchodził do atmosfery, a wapno palone w dolnej części pieca było ochładzane oraz (lub i) wybierane przez dolną furtę jako gotowy produkt. Zdjęcia z 11.04.2011r.

Opis

Piece wapiennicze szybowe w Krapkowicach (Pocz. XX w. - do dziś)

W Krapkowicach znajdują się trzy piece wapiennicze, wpisane na listę zabytków wg. rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wapiennik (także: piec wapienniczy lub piec wapienny) to piec szybowy, przeznaczony do wypalania wapna i skał wapiennych (kamień wapienny), w celu uzyskania z nich wapna palonego. Piec pracował w sposób ciągły. Przez otwór w górnej części szybu zasypywano na przemian warstwami kamień wapienny i paliwo (węgiel drzewny, torf lub węgiel kamienny). Dostawa surowca do pieca odbywała się zazwyczaj po drewnianej estakadzie z poziomu eksploatacji kamienia do otworu zasypowego. Wsad obsuwając się w dół szybu pieca był podgrzewany spalinami ze strefy wypału, następnie węgiel ulegał zapaleniu i w strefie wypalania gdzie temperatura dochodziła do 1200 °C, kamień wapienny ulegał rozkładowi. Dwutlenek węgla CO2 ze spalinami uchodził do atmosfery, a wapno palone w dolnej części pieca było ochładzane oraz (lub i) wybierane przez dolną furtę jako gotowy produkt. Zdjęcia z 11.04.2011r.

Opis

Piece wapiennicze szybowe w Krapkowicach (Pocz. XX w. - do dziś)

W Krapkowicach znajdują się trzy piece wapiennicze, wpisane na listę zabytków wg. rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wapiennik (także: piec wapienniczy lub piec wapienny) to piec szybowy, przeznaczony do wypalania wapna i skał wapiennych (kamień wapienny), w celu uzyskania z nich wapna palonego. Piec pracował w sposób ciągły. Przez otwór w górnej części szybu zasypywano na przemian warstwami kamień wapienny i paliwo (węgiel drzewny, torf lub węgiel kamienny). Dostawa surowca do pieca odbywała się zazwyczaj po drewnianej estakadzie z poziomu eksploatacji kamienia do otworu zasypowego. Wsad obsuwając się w dół szybu pieca był podgrzewany spalinami ze strefy wypału, następnie węgiel ulegał zapaleniu i w strefie wypalania gdzie temperatura dochodziła do 1200 °C, kamień wapienny ulegał rozkładowi. Dwutlenek węgla CO2 ze spalinami uchodził do atmosfery, a wapno palone w dolnej części pieca było ochładzane oraz (lub i) wybierane przez dolną furtę jako gotowy produkt. Zdjęcia z 11.04.2011r.

Piece wapiennicze szybowe w Krapkowicach (Pocz. XX w. - do dziś)

W Krapkowicach znajdują się trzy piece wapiennicze, wpisane na listę zabytków wg. rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Wapiennik (także: piec wapienniczy lub piec wapienny) to piec szybowy, przeznaczony do wypalania wapna i skał wapiennych (kamień wapienny), w celu uzyskania z nich wapna palonego. Piec pracował w sposób ciągły. Przez otwór w górnej części szybu zasypywano na przemian warstwami kamień wapienny i paliwo (węgiel drzewny, torf lub węgiel kamienny). Dostawa surowca do pieca odbywała się zazwyczaj po drewnianej estakadzie z poziomu eksploatacji kamienia do otworu zasypowego. Wsad obsuwając się w dół szybu pieca był podgrzewany spalinami ze strefy wypału, następnie węgiel ulegał zapaleniu i w strefie wypalania gdzie temperatura dochodziła do 1200 °C, kamień wapienny ulegał rozkładowi. Dwutlenek węgla CO2 ze spalinami uchodził do atmosfery, a wapno palone w dolnej części pieca było ochładzane oraz (lub i) wybierane przez dolną furtę jako gotowy produkt. Zdjęcia z 11.04.2011r.

Copyright © 2014 | Wszelkie prawa zastrzeżone
Jesteś naszym 394572 gościem.